Anlam Arayışı ve Kendini Gerçekleştirme

Kendini aşma kavramı ile kendini gerçekleştirme teorisini bir adım daha ileriye taşıyan Frankl, Freudcu psikanalizde merkezi öneme sahip olan haz ilkesi ve Adlerci psikolojinin dayandığı “üstünlük arayışına karşın anlam isteminden söz etmiştir.

Kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı, temel güdüleyici güç, kendini gerçekleştirmenin nihai noktası ise kutsallık ya da aşkınlıktır.

İnsan hayatındaki edimlerine bir anlam aradığı ve yanıtı bulamadığında kendisini “var oluşsal bir engellenme” içerisinde deneyimler.

Kendini gerçekleştirme yolunda ilk adım insanın kendini tanımasıdır. Kendini tanımanın ilk basamakları bireyin yeterliliklerini, karakter özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi, başa çıkma stratejilerini, kullandığı savunma mekanizmalarını keşfetmesidir. Bu farkındalık ile sahip olunan savunma mekanizmalarının bireyin kendi gerçek kişiliğinin önüne geçmemesi sağlanabilir.

Eğitim İçeriği :

  • Anlamsızlık ve varoluşsal boşluğun tanımlanması
  • Anlam kazanımı ve değerlerin inşası
  • Güçlü ve geliştirilmesi gereken bireysel alanların belirlenmesi
  • Trajik Üçlü : acı, suçluluk, ölüm
  • Hayat enerjisi olarak sevgi ve ilginin ifadesi
  • Umut yaratma becerileri
  • İyimserliğin geliştirilmesi
  • İnsanı yücelten değer olarak amaç ve sorumluluk duyumu
  • Aşkınlığa doğru : Fedakarlık ve empati

Teori ve pratiğin yaşantısal deneyime dönüştüğü içerikte, farkındalık yaratıcı yöntemler Satiryen ekol ve NLP metodlarının sentezlenmesi ile oluşturulmuştur.

error: Content is protected !!