Öner, Ç. (2023). Sporcu Antrenör İlişkilerinin Bibliyometrik Analizi. Ege Zirvesi 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-24 Aralık 2023, Sözel Bildiri, Özet Metin, Sunum Tarihi: 22 Aralık 2023
Öner, Ç., & Abanoz, E. I. (2023). A Semiotic Analysis Of The Movie Phoenix Rising: The Story Of The Paralympic Games. 4. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 21-22 Aralık 2023, Sözel Bildiri, Özet Metin, Sunum Tarihi: 21 Aralık 2023
Öner, Ç. (2023). Algılanan Stres, İyimserlik, Karamsarlık ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkiler: Genç Yetişkin Spor İnsanları Örneği. 18. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 16-17 Aralık 2023, Sözel Bildiri, Tam Metin, Sunum Tarihi: 16 Aralık 2023
Öner, Ç. (2023). Sporcu-Aile İlişkileri: Bir Bibliyometrik Analiz. 7. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 26-28 Ekim 2023, Sözel Bildiri, Özet Metin, Sunum Tarihi: 26 Ekim 2023
Cankurtaran, Z., Öner, Ç. ve Berisha, M. (2022). Psikolojik Beceriler, Narsistik Kişilik Özellikleri ve Spor Yaralanma Kaygısı Arasındaki İlişkiler. 8. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, 11-12 Mart 2022, Sözel Bildiri, Tam Metin, Sunum Tarihi: 11 Mart 2021.
Akşit, S., Öner, Ç., Dağ, R. ve İkizler, H. C. (2021). Özel Eğitim Gereksinimli Bireylerle Çalışan Eğitimcilerin Yeterlilik Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. 4. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 10-11 Eylül 2021, Sözel Bildiri, Tam Metin, Sunum Tarihi: 11 Eylül 2021.
Öner, Ç. (2021). Kişisel Erdemler ve Motivasyonel Kararlılığın Sporcuların Kendini Toparlama Gücünü Belirleyici Rolü. 8. Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, 2-4 Ağustos 2021, Sözel Bildiri, Tam Metin, Sunum Tarihi: 4 Ağustos 2021.
Öner, Ç. ve Güler, F. (2021). Egzersiz Katılımcılarının Davranış Değişimlerinin Teoriler Üstü Modele Göre İncelenmesi. 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 26-28 Temmuz 2021, Sözel Bildiri, Sunum Tarihi: 28 Temmuz 2021.
Cankurtaran, Z. ve Öner, Ç. (2021). Durumluk ve Sürekli Kaygının Okçuların Psikolojik Becerilerini Yordama Gücü. USVES (Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu), 10-11 Nisan 2021, Sözel Bildiri No: 141. Sunum Tarihi: 11 Nisan 2021.
Öner, Ç. (2020). Yetişkin Sporcularda Zihinsel Dayanıklılığın Yordanmasında Bağlanma Stilleri ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının Rolü. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2020, (Tam Metin) Sözel Bildiri No:SB 477, Sunum Tarihi: 8 Kasım 2020.
Öner, Ç. (2020). Sporcularda Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Yordanmasında Duygusal Özyeterliğin Belirleyici Rolü. 7. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 15-18 Ekim 2020, Sözel Bildiri No:SB 477, Sunum Tarihi: 18 Ekim 2020.
Öner, Ç. ve Cankurtaran, Z. (2020). Zihinsel Beceri Ve Teknikler İle Spor Yaralanmaları Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Taekwondo Sporcuları Örneği. 5. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 25-27 Eylül 2020, Sözel Bildiri No:S 19, Sunum Tarihi: 27 Eylül 2020.
Öner, Ç. ve Aral, S. (2020). Sporcuların Özduyarlılıklarının Yaşam Doyumları ve Mental İyi Oluşlarını Belirleyici Rolü. USVES Uluslararası Farkındalık Konferansı, 22-23 Şubat 2020, Makale İd: 322, Bildiri Sunum Tarihi: 22 Şubat 2020.
Ercan, A. ve Öner, Ç. (2019). Egzersiz Katılımcılarının Mutluluk, İyimserlik ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi, 3. Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5-7 Aralık 2019, Bildiri Sunum Tarihi: 7 Aralık 2019.
Kılıç, A. ve Öner, Ç. (2019). Basketbol Hakemlerinin Özyeterlikleri ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,. 4. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 29-30 Kasım 2019, Bildiri Sunum Tarihi:30 Kasım 2019.
 Öner, Ç. (2018). Genç Yetişkin Spor İnsanlarının Kişilerarası İlişki Tarzları ve Yaşam Anlamlarının İncelenmesi, 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 15-18 Kasım 2018, Bildiri No:80, Sunum Tarihi:17 Kasım 2018.
Öner, Ç. (2018). Spor Yöneticisi Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıkları ve Bireysel Yenilikçiliklerinin İncelenmesi, Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Bildiri No:SB290, Sunum Tarihi:13 Mayıs 2018.
Öner, Ç. (2018). Examining Personal Orientations within the Context of Adult Recreational Sports Participants’  Self Actualizations, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 13-15 Mart 2018, Bildiri No:O49, Sunum Tarihi:15 Mart 2018 .
error: Content is protected !!