Bildirilerim

 

Öner, Ç. (2020). Yetişkin Sporcularda Zihinsel Dayanıklılığın Yordanmasında Bağlanma Stilleri ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının Rolü. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2020, (Tam Metin) Sözel Bildiri No:SB 477, Sunum Tarihi: 8 Kasım 2020.
Öner, Ç. (2020). Sporcularda Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Yordanmasında Duygusal Özyeterliğin Belirleyici Rolü. 7. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 15-18 Ekim 2020, Sözel Bildiri No:SB 477, Sunum Tarihi: 18 Ekim 2020.
Öner, Ç. ve Cankurtaran, Z. (2020). Zihinsel Beceri Ve Teknikler İle Spor Yaralanmaları Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Taekwondo Sporcuları Örneği. 5. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 25-27 Eylül 2020, Sözel Bildiri No:S 19, Sunum Tarihi: 27 Eylül 2020.
Öner, Ç. ve Aral, S. (2020). Sporcuların Özduyarlılıklarının Yaşam Doyumları ve Mental İyi Oluşlarını Belirleyici Rolü. USVES Uluslararası Farkındalık Konferansı, 22-23 Şubat 2020, Makale İd: 322, Bildiri Sunum Tarihi: 22 Şubat 2020.
Ercan, A. ve Öner, Ç. (2019). Egzersiz Katılımcılarının Mutluluk, İyimserlik ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi, 3. Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5-7 Aralık 2019, Bildiri Sunum Tarihi: 7 Aralık 2019.
Kılıç, A. ve Öner, Ç. (2019). Basketbol Hakemlerinin Özyeterlikleri ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,. 4. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 29-30 Kasım 2019, Bildiri Sunum Tarihi:30 Kasım 2019.
 Öner, Ç. (2018). Genç Yetişkin Spor İnsanlarının Kişilerarası İlişki Tarzları ve Yaşam Anlamlarının İncelenmesi, 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 15-18 Kasım 2018, Bildiri No:80, Sunum Tarihi:17 Kasım 2018.
Öner, Ç. (2018). Spor Yöneticisi Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıkları ve Bireysel Yenilikçiliklerinin İncelenmesi, Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Bildiri No:SB290, Sunum Tarihi:13 Mayıs 2018.
Öner, Ç. (2018). Examining Personal Orientations within the Context of Adult Recreational Sports Participants’  Self Actualizations, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 13-15 Mart 2018, Bildiri No:O49, Sunum Tarihi:15 Mart 2018 .
error: Content is protected !!