GELİŞİMSEL DEĞİŞİM SÜREÇLERİNDE KADIN VE YOGA TEMELLİ BEDEN ZİHİN EGZERSİZLERİ

“PSİKOLOJİK İYİLİK HALİNİ ARTIRMAK”

EDİTÖR: PROF. DR. TURGAY BİÇER

YAYINEVİ: AKADEMİSYEN

Yetişkinliğin bir oluşum süreci olduğu anlayışından hareketle örüntülenen bu kitapta kendini inşa etmenin yalın dizgesinde kadın yaşantıları konu edilmiştir. Bu bağlamda zemine serili kuramsal bilginin yanı sıra psikolojik iyilik halini güçlendirme yöntemi olarak değerlendirilebileceği öngörülen Yoga temelli beden zihin egzersizlerinin kadınların farklı gelişimsel süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine bir bakış açısı kazandırma çabası içinde olunmuştur.

BÖLÜM 1 

YAŞAMBOYU YAKLAŞIMDA GELİŞİMSEL DEĞİŞİM SÜREÇLERİ VE PSİKOLOJİK İYİLİK HALİ

BÖLÜM 2

ÇAĞDAŞ KADIN VE SORUNLARI

BÖLÜM 3

İYİLİK HALİNİ ARTIRMA YOLU OLARAK YOGA

BÖLÜM 4

GELİŞİMSEL DEĞİŞİM SÜREÇLERİNDE KADINLAR İÇİN
YOGA EGZERSİZ REÇETELERİ

BÖLÜM 5

YOGA VE PSİKOLOJİK İYİLİK HALİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR 
ÇALIŞMA: KADIN SPORCULAR VE İŞ KADINLARI ÖRNEĞİ

error: Content is protected !!