Yoga Terapi, geleneksel yoga çalışmalarından farklı olarak fiziksel, zihinsel ya da duygusal düzeyde ifade bulan belli esenlik ve sağlık sorunlarının iyileştirilme süreçlerine destek vermeyi önceliklendirir.

İlgili sorunun rehabilitasyon sürecine uyarlanarak özelleştirilmiş, yalınlaştırılmış bir seri yoga tekniğinin özel bileşim ve derlemelerini bağdaştıran yöntemlerin kullanılmasını içeren Yoga Terapi yaklaşımı, kişiye özel çalışmayı merkezine alır. Böylelikle, danışanın özel durumuna uygun şekilde farklılaştırma, uyarlama ve uygulama prensiplerini gözeterek bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlar.

Tıbbi tedaviyi destekleyici bir dizi bedensel ve zihinsel teknikten oluşuyor olması nedeniyle derslere katılım için öncelikle doktor onayının alınması, rehabilitasyon süreci boyunca uyulması gerekli sınırlamaların çalışmaya başlangıç öncesinde belirlenmesini gerektirir.

Yoga Terapi;

  •  Fiziksel düzeyde, ağrı ile başa çıkma, kas gücü ve eklem hareketliliğini artırma, organ sistemlerinin dengeli çalışmasını destekleme, beden
    duruşunun düzeltilmesini,
  • Zihinsel düzeyde, gerilen sinirleri yatıştırma, sükûnet ve dinginliği artırma, odaklanmayı ve zihinsel berraklığı güçlendirmeyi,
  • Duygusal düzeyde, kendini kabul, özsaygı, özsevgi ve içsel barışı yapılandırmayı, olumlu benlik imajını yükseltmeyi

hedefler.

error: Content is protected !!