İleri yetişkinlere özgü yoga uygulamalarının günlük yaşama dahil edilmesi ile fiziksel, zihinsel, sosyal ve spritüel sağlığın beslenmesi, desteklenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla yaşlanma sürecine yardım edilebilir.

Yaşlanma sürecine girmiş bir bireyde fiziksel düzeyde karşılaşabilinecek başlıca sınırlanma ve rahatsızlıklar arasında hareketliliğin sınırlanması, eklem sertleşmesi kassal zayıflık, duyu organlarının zayıflığı, görme, işitme ve denge duyumunda azalma, kemik yapısının hassasiyeti, göğüs ve üriner sistem zorlukları, kan dolaşımının zayıflaması, sindirim güçlükleri, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği diabet, beyin ve diğer organlarda deneyimlenen dejeneratif bozulma sayılabilir.

Diğer yandan, hafıza sorunları, öğrenme güçlükleri düşük odaklanma, esnek olmayan düşünsel süreçler ile belirlenen zihinsel süreçlerdeki sorun artışlarına, yine sürecin doğasından kaynaklanan birtakım sosyal ve duygusal değişikler de eklenebilmektedir. Bu değişiklikleri; yalnızlık duygusunun derinleşmesi, özgüven ve özsaygıda gerileme, güven yitimi, emniyet içinde olma duygusunun azalması, bağımlılık, yetersizlik ve ölüm korkusu, kişisel alanın kaybı, finans kaynaklarının azalması, yaşam stilinin durağanlaşması ve destek kaybı olarak tasnif etmek mümkündür. Öte yandan, yaşamsal hedefin kaybı spiritüel düzeyde yaşanan temel zorluk olarak belirginlik kazanır.

Düzenli yoga uygulamaları ile beden farkındalığı gelişir, denge ve koordinasyon, esneklik, güç ve eklem hareketliliği artar ve böylelikle yaşlanmaya bağlı düşme, sakatlanma riski azalır. Kas gücündeki artış genel hareketliliği destekler. Ciltteki yaşlanma ve yıpranma etkileri hafifler. Nefes ve meditasyon uygulamaları ile birlikte beslenen bireyde yaş almaya bağlı gelişen kaygı, depresif duygu yoğunluğu önlenebilir, daha esnek bir zihinsel aktivite sergilenmesi olası hale gelir, yaşamdan alınan haz ve doyum artarak kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal zindeliği yükselir.

error: Content is protected !!