İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi

Eğitim DanışmanıAile Danışmanı

IAYT-CYT 29362 Yoga Terapist • E-RYT 500 & RPYT 65617 Yoga ve Hamile Yogası Eğitmeni 

 

Sankt Georg Avusturya Kız Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimlerini İstanbul Üniversitesi’nde İktisat, Felsefe ve Sosyoloji alanlarında aldı. Pedagojik formasyon eğitimini İstanbul Üniversitesi H.A.Y.E.F.’nde Felsefe alanında tamamladı.

Halen İstanbul Üniversitesi AUZEF’de Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans Programı 3. Sınıf öğrencisidir.

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan “Bir İşletmecilik Sistemi Olarak Franchise İlişkisinin İncelenmesi” konulu tez çalışması ile mezun oldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE Psikoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde “Yoga Yapan Yetişkinlerde Benlik Saygısı, Kendini Kabul ve Kendini Gerçekleştirme Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi” konulu çalışması ile yüksek lisans derecesini tamamladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi LEE Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Bölümü’nden “Mükemmeliyetçilik, Psikolojik-Taktiksel Beceriler, Yarışma Yönelimleri ve Spor Yaralanma Kaygısı Arasındaki İlişkiler” konulu tezi ile yüksek lisans derecesi aldı.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Spor Yönetim Bilimleri Bölümü’ndeki doktora eğitimini “Yoganın Kadın Sporcular İle İşkadınlarında Psikolojik Esenlik Düzeyine Etkisinin İncelenmesi” konulu tezi ile tamamladı.

Anadolu Sigorta, Milliyet Gazetecilik ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’de çalıştı. Marmara Üniversitesi BESYO’da Davranış Bilimleri ve Duygusal Zeka dersleri verdi. Farklı kültür, spor ve Yoga merkezlerinin yanı sıra Yoga ve Sağlık Dergisi’nde görev aldı. Temmuz 2011’de Yogasya Sağlık ve Spor Hizmetleri Eğitim Danışmanlık firmasını kurdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak çalıştı. Halen aynı fakültede Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyesi ve Spor Yöneticiliği Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

error: Content is protected !!