Misyon

Danışanları varoluşsal potansiyelleri ile buluşturmak, bu potansiyelleri etkin ve verimli şekilde kullanabilmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmada yol gösterici rol üstlenmektir.

 

Değerler

Bilim Etiğine Uygunluk

Sürekli Gelişim

Yenilikçi ve Değişim Odaklı Yaklaşım

Esneklik ve Güvenilirlik

Yaratıcılık ve Özgünlük

Doğa, İnsan, Emek, İş ve Değerlere Koşulsuz Saygı

Bireylerarası Farklılıkları Yaşam Deneyimlerini Zenginleştiren Büyüme Fırsat ve Olanakları Olarak Değerlendirmek

 

error: Content is protected !!