|Yoga Alliance Onaylı |Bireysel Eğitim |3-4 kişilik Grup Eğitimleri |Yoğun / 6 aya yaygın program

TEMEL EĞİTİM KONULARI..; |Yoga’ya Giriş |Yoga Felsefesi |Yoga Etiği ve Yaşam Biçimi |Yoga Psikolojisi |Stüdyo İşletmeciliği |Yoga Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji |Yoga Teknikleri; Duruşlar ‘Asana’lar’ , Nefes, Duyusal Denetim, Odaklanma, Meditasyon, Kendini Gerçekleştirme

Bu eğitim yoga deneyimi olan, yoga uygulamasını derinleştirmek ve hocalık yolunda ilerlemek isteyen, yogayı bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi seçen sağlıklı kişiler için uygundur.

Patanjali’nin sekiz basamaklı Yoga disiplini temelinde inşa edilen eğitimde, oluşturulan gruplara katılım 12 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim saatlerinin genel dağılımı :

  • Teknik Eğitim / 12 Saat Zorunlu Derse Katılım (Eğitmen İle Birebir Çalışma); 100 Saat
  • Eğitim Metodolojisi (Eğitmen İle Birebir Çalışma); 30 Saat
  • Anatomi & Fizyoloji (Eğitmen İle Birebir Çalışma); 25 saat
  • Yoga Felsefesi ve Bitirme Ödevi (Eğitmen İle Birebir Çalışma 31 Saat, Bireysel Çalışma 9 Saat); 40 Saat
  • Eğitmenlik Pratiği & Eğitimciyi Gözlemleme & Dersi Asiste Etme ve İnziva (Eğitmen İle Birebir Çalışma 22 Saat, Bireysel Çalışma 16 Saat); 38 saat

İnziva : Grup çalışmalarında; grubun genel kararı doğrultusunda bireysel ya da grup inzivası olarak eğitim takviminde açıklanan tarihlere uygun şekilde planlanır. Bireysel inziva çalışması 24 saatlik bir çalışma raporunun teslimini gerektirir. Grup inziva uygulaması 4 günlük bir çalışma olup, pratik/teorik çalışmaları içerir. İnziva uygulaması sertifikasyon için zorunludur.

Bitirme Ödevi : En az 30 sayfalık temel düzeyde bir yoga araştırma çalışmasını ifade eder. Konu seçimi 4. Buluşmada eğitmen rehberliğinde kesinleştirilir. Sertifikasyon için zorunludur.

Sertifikasyon için programın tamamına katılım zorunludur.

Sertifikasyon için programın tamamına katılım sağlanmamış ve/veya zorunlu modüllerin tamamlanmamış olması halinde sadece eğitime katılım süresi ve içeriğini detaylandıran bir katılım belgesi alınabilir.

Eğitim dili Türkçe’dir.

Eğitim İçeriği

1. Tanışma; eğitim içeriğinin gözden geçirilmesi

2. Yoga’ya Giriş
2.1. Yoga nedir?..
2.2. Yoga’nın tarihçesi..
2.3. Başlıca Yoga Ekolleri
2.4. Patanjali’nin 8 Basamaklı Yoga Sistemi
2.5. Yogik Kozmoloji

3. Yoga Felsefesi
3.1. Karma ve Samsara ‘Ölüm-Doğum Döngüsü’
3.2. Samskara ‘Zihinsel İz’
3.3. Evrensel Düzende Eril ‘Yang’ ve Dişil ‘Yin’ Enerjinin Yapılanışı
3.4. Guna’lar ‘Evrensel Nitelikler’
3.5. Beş Element ‘Pancha Maha Bhuta’
3.6. Patanjali’nin Yoga Sutra’ları
3.7. Hatha Yoga Pradipika
3.8. Bhagavad Gita
3.9. Yoga Yolundaki Destek ve Engeller

4. Yoga Etiği ve Yaşam Biçimi
4.1. Yogi/Yogini Olmanın Etik Prensipleri ve Sorumluluğu
4.2. Sadhana “Uygulamalar”
4.3. Yogik Beslenme : Ayurveda ve Dosha’lar
4.4. Bilincin Evrimi
4.5. Yama ‘Negatiflerden Arınma’
4.6. Niyama ‘Pozitifleri Güçlendirme’
4.7. Yoga Eğitmenleri İçin Etik İlkeler

5. Yoga : Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji
5.1. Yoga Anatomiye Giriş
5.2. Fizyolojik Beden Anatomisi
5.3. Kas-İskelet Sistemi, Sinir Sistemi, Bağışıklık Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Endokrin Sistemi, Üriner Sistem
5.4. Enerji Beden Anatomisi
5.5. Enerji Merkezleri ‘Çakra’ Sistemi
5.6. Enerji Kanalları ‘Nadiler’
5.7. Enerji Akımları ‘Vayular’
5.8. Enerji Beden Katmanları ‘Koshalar’
5.9. Anatomi ve Fizyolojinin Yoga Uygulamasına Uyarlanması
5.10. Bandhalar ‘Enerji Kilitleri’ ve Yoga Uygulamalarındaki Yeri

6. Asanalar ‘Duruşlar’
6.1. Evrensel Hiza Prensipleri ve Asana Uygulamaları
6.2. Asana Uygulamalarının Bütünsel Sağlık Üzerinde Yarattığı Kazanımlar
6.3. Asanalarda Dikkat Edilmesi, Kaçınılması Gereken Hususlar
6.4. Asana Uygulamalarına Nefesin Entegrasyonu
6.5. Dinamik-Statik Uygulama
6.6. Asana sınıflandırmaları : Ayakta Duruşlar, Öne/Arkaya Eğilmeler, Oturarak Duruşlar, Sırtüstü/Yüzüstü Duruşlar, Denge Duruşları, Çevrilmeler, Ters Duruşlar
6.7. Asana Çeşitlemeleri ve Seçenek Sunma
6.8. Isınmalar
6.9. Dinamik Seriler : Güneşe Selam ‘Surya Namaskar’ ve Aya Selam ‘Chandra Namaskar’
6.10. Serileme Teknikleri ve Seri Oluşturma

7. Pranayama ‘Nefes ve Bioenerji Teknikleri’
7.1. Nefesin Anatomisi : Solunum Sistemi ve Solunumun İşleyişi
7.2. Doğru Nefesin Psiko-Fizyolojik Tesirleri
7.3. Yogik Yaklaşımda Nefesin Yapısal Özellikleri
7.4. Nefes Teknikleri
7.5. Bedende Doğal Olarak Akmakta Olan Nefesin Farkındalığı
7.6. Tam Yoga Nefesi, Omuz, Göğüs, Diyafram ve Sırt Nefes Teknikleri
7.7. Temizleyici–Arındırıcı Nefes Teknikleri
7.8. Dengeleyici Nefes Teknikleri
7.9. Enerji Verici ve Canlandırıcı Nefes Teknikleri
7.10. Prana Vidya ‘Bioenerji Bilimi’ ve Bioenerji Tekniklerinin Yoga Uygulamalarındaki Yeri
7.11. Kriya ‘Arınma’ Yöntemleri : Dhauti, Nauli, Neti, Tratak.

8. Pratyahara ‘Duyuların Geri Çekilmesi Teknikleri’
8.1. Pratyahara’nın Yoga Uygulamalarındaki Yeri ve Alt Bileşenleri
8.2. Astral Metodlar ve Derin Gevşeme
8.3. Çakra Teknikleri
8.4. Kundalini ve Yoga Uygulamaları Bağlantısı
8.5. Yoga Nidra

9. Dharana ‘Konsantrasyon’ ve Dhayana ‘Meditasyon’ Basamakları
9.1. Meditasyona Giriş
9.2. Meditasyon Neleri İçerir?
9.3. Neden Meditasyon?
9.4. Meditasyonun Psiko- Fizyolojik Tesirleri Nelerdir?
9.5. Meditasyon Tür ve Yolları Hangileridir?
9.6. Konsantrasyon ve Meditasyon basamaklarının farkları nelerdir?
9.7. Dharana ‘Konsantrasyon’ Teknikleri
9.7.1. Bilinç Uzayı Konsantrasyonu ‘Çidakaşa Dharana’
9.7.2. Kalp Mekanına Giriş Konsantrasyonu ‘Hridayakaşa Dharana’
9.7.3. ‘Laya Dharana’
9.7.4. Yoga’nın başladığı soru : “Ben Kimim?..”
9.8. Dhayana ‘Meditasyon’a Hazırlayıcı Teknikler
9.9. Asana ‘Yoga Duruş’ ve Pranayama ‘Nefes Teknikleri’
9.9.1. Meditasyon Oturuşları
9.9.2. Mantra, Yantra ve Mandala Kavramları
9.9.3. Chanting ve Mantra’lar ‘Ses Titreşimleri’ : Bica-Sabica Mantralar, Çakra Mantraları
9.9.4. Mudra’lar ‘Enerji Mühürleri’ : Anjali Mudra, Gyana Mudra, Chit Mudra, Bhairava Mudra, Abhaya Mudra, Yoga Mudra, Garuda Mudra
9.10. Meditasyon “Dhayana” Teknikleri
9.10.1. Nefes Meditasyonu
9.10.2. Çakra Meditasyonu
9.10.3. Nadi’ler Üzerine Meditasyon
9.10.4. Nada Meditasyonu
9.10.5. Mantra Meditasyonu
9.10.6. Mandala Meditasyonu

10. Samadhi ‘Kendini Gerçekleştirme, Aydınlanma’

11. Eğitim Metodolojisi

12. Eğitmenlik Pratiği
12.1. Sınıf Düzeni Oluşturma
12.2. Ders Planı Oluşturma ve Serileme
12.3. Duruşları Düzeltme ve Yönlendirme Beceriler
12.4. Farklı Seviyelerdeki Uygulayıcıların Oluşturduğu Sınıfı Yönetme Becerileri

13. Özelleştirilmiş Yoga Dersleri
13.1. Hamile Yogası
13.2. Restorative Yoga
13.3. Partner Yoga
13.4. Çakra Yoga

Zorunlu okuma listesi eğitim için başvuru yaptığınız gün tarafınızla paylaşılır, Eğitmenlik Eğitimi Elkitabı ise eğitimin başladığı gün verilir.

Eğitim boyunca edinilen bilginin pekiştirilmesine yönelik yapılacak ara sınavlarda minimum yeterlilik notu 70 olarak belirlenmiştir. 70 barajının altında kalan modüllerde öğrenci sınavı ilgili modül için birden fazla sayıda tekrarlama hakkına sahiptir.

YOGA ALLIANCE HAKKINDA

Merkezi Amerika’da olan Yoga Alliance’nın ana amacı Yoga Disiplininin dünya genelinde belirlenmiş standartlar ve belli bir etik çerçevesinde öğretilmesi ve öğrenilmesidir. Yoga Alliance Eğitmenleri oldukça prestijli olan bu sertifika ile Yoga’nın bütünsel sistemini, farklı Yoga okulları, merkezleri ve bireysel eğitimlerinde öğrencileri ile paylaşmaktadır.

Detaylı bilgi için http://yogaalliance.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

error: Content is protected !!