|Yoga Alliance Onaylı |Bireysel Eğitim |3-4 kişilik Grup Eğitimleri |Yoğun / 5 hafta sonuna yaygın program

Bu eğitim yoga deneyimi olan, hamile yogası eğitimcisi olmanın temel gereklerini öğrenmek isteyen sağlıklı yetişkinler için uygundur.

Programa bireysel gelişiminizi güçlendirmek için de katılmanız mümkündür. Sadece kendiniz ve yakınlarınıza destek vermeyi amaçlıyor olabilirsiniz. Süreci birlikte tamamlamamız için bu yeterli. Bununla birlikte, grup eğitimlerinde yoga uygulamalarına tamamen yabancı olunduğunda sürecin deneyimli katılımcılarla yol alırken bir parça daha fazla çalışmayı gerektirebileceğini göz önünde bulundurmakta yarar var.

Bireysel tecrübelerim, bana yoga eğitmenliği eğitimi için istekli olan kişilerin, bu konuda istisnasız çok da yetenekli olduklarını gösterdi. Oluşturulan gruplara katılım eğitim salonunun özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

Sizler kendi gruplarınızı oluşturarak da beni arayabilirsiniz.

Birebir eğitimlerde eğitim takvimi, program eğitimciniz ve sizin saatlerinizin uygunluğu dikkate alınarak planlanır.

Eğitim saatlerinin genel dağılımı :

. Eğitimin Süresi (Eğitmen İle Birebir Çalışma 85 Saat, Ödev ve Sunumlar 25 Saat); Toplam 110 Saat
. Hamilelik Süreci Temel Altyapı (Eğitmen İle Birebir Çalışma 5 Saat, Bireysel Çalışma : Ödev 2 Saat); Toplam 7 Saat
. Teknikler, Eğitim ve Uygulama (Eğitmen İle Birebir Çalışma 27 Saat, Bireysel Çalışma : Ödev 2 Saat); Toplam 29 Saat
. Anatomi & Fizyoloji (Eğitmen İle Birebir Çalışma 13 Saat, Bireysel Çalışma : Ödev 2 Saat); Toplam 15 Saat
. Eğitim Metodolojisi (Eğitmen İle Birebir Çalışma 13 Saat, Bireysel Çalışma : Ödev 2 Saat); Toplam 15 Saat
. Yoga Felsefesi, Yaşam Biçimi ve Etik (Eğitmen İle Birebir Çalışma 7 Saat, Bireysel Çalışma : Ödev 2 Saat); Toplam 9 Saat
. Uygulama: Zorunlu Ders & Eğitmenlik Pratiği & Eğitimciyi Gözlemleme (Eğitmen İle Birebir Çalışma 20 Saat, Bireysel Çalışma :  Araştırma Projesi 15 Saat); Toplam 35 saat

Araştırma Projesi: En az 15 sayfalık hamile yogası temaları ile uyumlu ve alanda katkı yaratacağı düşünülen temel düzeyde bir yoga araştırma çalışmasını ifade eder. Konu seçimi 2. Buluşmada Eğitimin 4. gününde eğitmen rehberliğinde kesinleştirilir. Sertifikasyon için zorunludur.

Yoga Alliance’a Bildirim ve Üyelik : Eğitime başladığınız zaman İsim/Soyisim ve e-posta adresleriniz Yoga Alliance’a iletilecektir. Eğitimin gereği  adımları tamamlamış olduğunuzda ise programı bitirme tarihiniz onaylanarak, bilgisi Yoga Alliance’a  verilecektir. Yoga Alliance’a üyelik kurumun anlayışı doğrultusunda bireylerin kendi inisiyatiflerindedir. Dolayısı ile başvuru ücreti eğitim bedeline dahil değildir.
Sertifikasyon için programın tamamına katılım zorunludur.

Sertifikasyon için programın tamamına katılım sağlanmamış ve/veya zorunlu modüllerin tamamlanmamış olması halinde sadece eğitime katılım süresi ve içeriğini detaylandıran bir katılım belgesi alınabilecektir.

Eğitim dili türkçedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. HAMİLE YOGASI ALANI TEMEL BİLGİLERİ

1.1. Oryantasyon
1.1.1. Eğitim içeriği hakkında bilgilendirme; eğitim takvimi, eğitimin akışı, ödev içerik ve hazırlama usulleri, sınav ve sertifikasyon gerekleri ve bu çerçevede eğitime ilişkin soruların yanıtlanması.

1.1.2. Katılımcı/katılımcıların bu programı neden seçtiklerine ilişkin geri bildirimleri

Bu bölümün amacı, eğitim sürecinin gerekleri hakkında temel farkındalığın oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, eğitim kitapçığının ve okunması zorunlu kaynakların neler olduğu, sınav ve sunumlarda dikkat edilmesi öncelikli unsurların gözden geçirilmesi, eğitim boyunca ve sonrasında eğitmen, eğitim verilen stüdyo ve diğer katılımcılarla iletişim esaslarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

1.2. Hamilelik Sürecinde Yoga eğitmenleri ve Sürece Destek Veren Sağlık Uzmanlarının Rolü
Bu bölümün amacı, Yoga Eğitimcisinin sınırlarının belirlenmesi ve gereği halinde daha detaylı ve doğru bilgiye ulaşabilmesi için hamilenin sağlık uzmanına yönlendirilmesine ilişkin etik bilginin kavranmasıdır.

1.3. Hamilelik Sürecini Kavramak
Bu bölümün amacı, hamilenin bedeninde ve zihninde meydana gelen psiko-fizyolojik değişimler hakkında eğitimcinin bilgi edinmesini sağlamak, eğitimcinin sürece ilişkin bilgisinin genişlemesi ile uygulayacağı tekniklerde kişiye özgü modifikasyonları ne şekilde gerçekleştirebileceğine ilişkin teknik donanım ve farkındalığa ulaşmasını sağlamaktır.

1.4. Hamile Yogası Temel Bilgiler : Uygulama Ödevi

2. TEKNİKLER, EĞİTİM ve UYGULAMA

2.1. Trimester’lara Özgü Ortak Uygulamalar; Meditasyon, Zihinde Canlandırma, Olumlamalar, Mantralar, Mudralar, Bandha’lar,
Arınma Teknikleri (Kriya’lar), Nefes Teknikleri & Şavasana
Bu bölümün amacı, her üç trimestera özgü ortak uygulamaları ve ele alınan tekniklere ait gerekli modifikasyonları kavramaktır. Hamilelik sürecinde nefes tekniklerinin güvenli şekilde uygulanmasını öğrenmek, ve süreçte zararlı olabilecek nefes çalışmalarının neler olabileceği hakkında bilgi edinmek de ayrıca amaçlanmaktadır. Bölüm başlığında yer alan tüm diğer tekniklerin prenatal (doğumöncesi) yoga çalışmalarına ne şekilde uyarlanabileceği, hangi olumlamaların nasıl sürece dahil edilebileceği, hamileler için şavasana ‘derin gevşeme’ tekniklerinin trimesterlarda nasıl uygulanacağı da inceleme alanımızda yer alacaktır.

2.2. Birinci Trimester’a Özgü Uygulamalar
Bu bölümün amacı, hamileliğin ilk üç ayında uygulanabilecek yoga tekniklerini öğrenmek ve gebelikle birlikte başlayan yeni yaşamı onurlandırmaktır. Süreç döneme özgü bedensel ve psikolojik değişimlerde gebenin başa çıkma becerilerini artırıcı donanım kazanmasına yol gösterici yoga tekniklerini öğrenmek, eğitmen adayının yoga tekniklerinin hamilelere uyarlanmasında doğru şekilde yön bulabilmesine temel oluşturmak, uygulayıcıların destek malzemelerle ve uygun hizalanma ile sağlıklı ve korunaklı bir şekilde uygulama yapmalarına destek verme becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu aşamada her bir tekniğin yararları, dikkat ve ihtiyatla uygulanması koşulları ve ayrıca ne zaman ilgili teknikten kaçınılması gerektiği de öğrenilecektir.

2.3. İkinci Trimester’a Özgü Uygulamalar
Bu bölümün amacı, hamileliğin ikinci üç ayında uygulanabilecek yoga tekniklerini öğrenmek ve gebeliğin en rahat dönemi olarak nitelendirilen bu süreç için doğru serileme ve akışları belirlemektir. Yine uygulamayı güvenli kılacak yaklaşım biçimi, tekniklerin farklı uyarlamaları, destek malzemelerin kullanımı, her bir tekniğin yararlı, sakıncalı ve dikkatle uygulanabilirliğine ilişkin detayların paylaşımı ile eğitmen adayının 2. trimester gebesine gerek içinde bulunduğu dönem için gerekse beden ve zihin olarak üçüncü trimestera hazırlanması konusunda yeterliliklerini artırmak hedeflenmektedir.

2.4. Üçüncü Trimester’a Özgü Uygulamalar
Bu bölümün amacı, hamileliğin son üç ayında uygulanabilecek yoga tekniklerini öğrenmek ve gebeliğin son sürecinde ağrı  ile başa çıkma ve doğuma hazırlanma konusunda gerekli bilgilerin öğrenilmesi ve tüm bunlarla birlikte üçüncü üç aylık dönemde gebenin güvenli yoga çalışmasına  rehberlik yapma becerilerinin kazanılmasıdır. Bu bölümde de tekniklerin farklı uyarlamaları, destek malzemelerin kullanımı, her bir tekniğin yararlı, sakıncalı ve dikkatle uygulanabilirliğine ilişkin detayların paylaşımı ile eğitmen adayının 3. trimestera özgü teknik yeterliliklerini artırmak hedeflenmektedir.

2.5. Hamilelik Sonrası ‘Post-Natal’ Dönem Uygulamaları

Bu bölümün amacı, hamilelik sonra core ‘karın’ bölgesinin toparlanması ve pelvik tabanın iyileştirilmesi için uygun tekniklerin öğrenilmesidir.

2.6. Farklı Yoga Stillerinin Hamile Yogasına Uyarlanması

Bu bölümün amacı, hamilelik boyunca yin yoga, çakra yoga, sandalye yogası vb. farklı yoga stillerinin gebelik sürecine nasıl uyarlanabileceği hakkında bilgi aktarılması amaçlanmakta, böylelikle eğitmen adayının sürece özgü tekniklerin farklı özellik sergileyen bireylerde ne şekilde kullanılabileceği hususundaki dağarcıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

2.7. Prenatal Partner Yoga ‘Eşli Hamile Yogası’

Bu bölümün amacı, eğitmen adaylarına hamileler için uygulamaları daha keyifli, eğlenceli ve eşleri ile birlikte uygulayabilecekleri şekilde  düzenleme becerilerini kazandırmaktır. Bölüm, aynı zamanda partner yoga tekniklerinin hamile ve eşleri tarafından uygulanabileceği uygun serileme seçeneklerinin geliştirilmesi, hamile ve eşine pozların evde kendi başlarına güvenle nasıl uygulayabilecekleri konularının aktarımını da içermektedir. 

2.8. Teknikler, Eğitim ve Uygulamalar : Yazılı Ev Ödevi

3. EĞİTİM METEDOLOJİSİ

3.1. Öğretim Biçimleri

Bu bölümün amacı, eğitmen adaylarının hamilelere şefkat, bilgi, beceri ve yetkinlikle yaklaşmaları ve eğitimlerini bu doğrultuda yönlendirme becerilerini kazandırmaktır. 

3.2. Hamile Yogası Dersini Oluşturma ve Serileme

Bu bölümün amacı, eğitmen adaylarının kadınlığın bu evresinde doğum öncesi, gebelik ve doğum sonrası hakkındaki anahtar gereksinimlerinin gözden geçirilmesi, bu doğrultuda etkin pozların ne şekilde öğretilebileceği ve birbirinin ardı sıra ders konusu tekniklerin nasıl sıralanabileceği konusunda bilgi edinmektir. Bu aşamada, hamileliğin tüm süreci tekrar gözden geçirilerek başlangıç, orta ve ileri seviye öğrencileri karşılama ve hatta karma sınıfı yönetmede beden dili, ses, tekniklerin seçimi, sıralaması asanalar (sıklık, yoğunluk, süre), nefesler, arındırıcı teknikler, meditasyon , trataka, gevşeme, olumlamaların kullanımı daha derin düzeyde işlenecektir. 

3.3. Tema Odaklı Ders Yönetimi

Bu bölümün amacı, Yoga’nın felsefik ve fizyolojik temellerinden yola çıkarak Yoga’nın tüm veçhelerine ışık tutacak şekilde hamilelik sürecine özgü ders planı oluşturmayı öğrenmektir.

3.4. Ellerle Dokunma ve Düzeltme, Sözlü Yönlendirme ve Düzeltim Teknikleri, Demonstrasyon

Bu bölümün amacı,  prenatal eğitimin anahtar unsurları olarak sözlü yönlendirme ve dokunma tekniklerini öğrenmektir. Süreç içinde pozlarda gebe bedenin izlenmesi, hizalanmanın temellerini kurarak güvenli bir akışın sağlanması için yeterli birikimin oluşturulması , etkin ve onarıcı bir çalışmanın yönlendirilmesi için temel farkındalığın kazanılması sağlanacaktır.  

3.5. Zor Koşullarda Aktarım ve Ders Yönetim Becerileri: Kayıp, düşük, doğum güçlükleri ve aşırı stres yaşantıları

Bu bölümün amacı, gebenin zorlanma süreçlerinde başa çıkma becerilerini artırmak üzere Yoga tekniklerinin kendilerine ne şekilde sunulabileceği hakkında bilgi edinmektir. Bu tekniklerin öğrencinin şefkatle karşılanması için sunumunun yanı sıra zorlu deneyimlerle yüzleşme, kabul, sorumluluk alma evresinde kişilerarası iletişim becerileri uygulamaya dahil etmek de ele alınacak konular arasındadır.

3.6. Eğitim Metodolojisi Ödevi : Zorunlu Okuma Kitapları Yazılı Özet

Bu bölümün amacı, eğitim zorunlu okuma listesinde yer alan ve ödev konusu olacak kitaplar hakkında bireysel düşünce ve kavrayışın özet sunumunu yapmak ve alana özgü temel bilginin derinleşmesini sağlamaktır.

4. ANATOMİ ve FİZYOLOLOJİ

4.1. Birinci Trimester : Anne ve Bebeğin Gelişimi

Bu bölümün amacı, hafta hafta anne ve bebeğin gelişimini öğrenmek, bu döneme ilişkin anatomi & fizyoloji bilgileri doğrultusunda hamile öğrenciye ve bebeğine yardım becerilerini geliştirmektir.

4.2. İkinci Trimester : Anne ve Bebeğin Gelişimi

Bu bölümün amacı,  13. ve 26. haftalarda annenin değişen bedenine uyum sağlaması ve fetal gelişimin detayları ele alınarak, bu evrede sağlıklı ve güvenli bir Yoga çalışması uygulamanın incelikleri konuşulmasıdır.

4.3. Üçüncü Trimester : Anne ve Bebeğin Gelişimi

Bu bölümün amacı, 27. ve 41. haftalarda gebelik dönemine özgü temel anatomik ve fizyolojik değişim ve gelişimlerin kavranmasıdır. Bu aşamada, gebeliğin son aylarının hamile ve bebek açısından önemi ve sürecin ayrıntılı şekilde öğrenilmesi hedeflenmektedir. Anne adayına sunulacak tekniklerde duyarlılıkla yönlendirmenin incelikleri ayrıca incelenecektir.

4.4. Pelvis Anatomisi ve Pelvik Taban Egzersizleri

Bu bölümün amacı, pelvisin anatomi ve fizyolojisi hakkında kapsamlı bilgi edinmek, gebelik ve gebelik sonrası dönemde uygulanabilecek pelvik taban egzersizlerinin öğrenilmesidir.

4.5. Hormonal Değişim ve Etkileri

Bu bölümün amacı, hamilelik sürecinde etkin olan hormonları incelemek ve gebelik evresinde bu hormonların işleyiş prensiplerini kavramaktır.

4.6. Hamilelik Sürecine Özgü Zorlanmalar ve Doğru Uygulamalar

Bu bölümün amacı, gebelik boyunca karşılaşılması muhtemel zorlanmalar (çatı ağrısı, bel ağrısı, güçsüzlük, tükenmişlik hissi, vena kava, plasenta previa, carpal tünel sendromu vd.) hakkında bilgi edinmek ve uygulama esnasında bu durumlarla karşılaşılması halinde izlenecek yol ve yöntemlerin neler olduğunu belirlemektir.

4.7. Doğum ve Ağrının Fizyoloji ve Anatomisi

Bu bölümün amacı, katılımcıların ilk kasılmadan itibaren doğumun gerçekleşmesine kadar geçen dönemde ağrı, ağrı ile başa çıkma konusunda bilgi edinmek, bebeğin doğum için aldığı pozisyonun anatomik ve fizyolojik yansımalarını öğrenmektir.

4.8. Süptil Beden Anatomisi

Bu bölümün amacı, hamilelik sürecinde enerjetik beden anatomisi hakkında edinilmiş bilginin gebeye sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmesinde ve doğumu kolaylaştırıcı özellikli olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi ve pratiğe aktarılmasıdır.

4.9. Anatomi – Fizyoloji Ödevi: Seçimlik Konu 

Bu bölümün amacı, gebelik anatomi ve fizyolojisi hakkında kazanılmış bilginin derinleştirilmesidir.

5. YOGA FELSEFESİ, YAŞAM BİÇİMİ ve ETİK

5.1. Yogik Felsefenin Hamile Yogası Dersine Uyarlanması

Bu bölümün amacı, Yoga felsefesinin hamilenin ihtiyacına göre uygulamaya nasıl eklemlenebileceğinin öğrenilmesidir. Oturum, 8 basamaklı Yoga Yolu ve Yoga Sutra temelleri üzerinde felsefi bilginin gebelik yaşam biçimi ile ilişkilendirilmesini hedeflemektedir.

5.2. Genel İyilik Haline Dönük Bilinçli Farkındalık Tekniklerinin Hamile Yogası Dersine Uyarlanması

Bu bölümün amacı, hamilerde bilinçli farkındalık yaratan uygulamaların Upanişadlar ve Yoga Sutralardan yola çıkarak ne şekilde sunulabileceğinin öğrenilmesini kapsamaktadır. Bu yolla gebenin genel iyilik ve zindelik halinin üst düzeyde seyretmesi için yaşamı anlamlı ve tüm yönleriyle deneyimlemeye açık duygu-zihin durumuna ulaştıracak becerilerin kazanılması hedeflenmektedir.

5.3. Eğitmenler İçin Etik

Bu bölümün amacı, hamile yogası eğitmeni olarak mesleki etiği çok yönlü perpektifi açısından incelemek ve özel yaşamın korunumu, öğrencinin hakları, beden dilini kavrama, güvenirlik sınıf yönetimi, öğrencinin gereksinimlerini fark etme vb. temel yükümlülük ve sınırları öğrenmektir.

5.4. Beslenme ve Hamilelikte Uygulanacak Yeme Düzeni ‘Diyet’

Bu bölümün amacı, gebe kadının temel besin gereksinimleri hakkında bilgi edinmek ve sağlıklı bir hamilelik diyetinin gereklerini kavramaktır. Süreçte gerekli mineral-vitamin dengesi, sakınılacak ve olmazsa olmaz gıdalar hakkında bilgilenmek ve ayrıca ayurvedik prensipler doğrultusunda gebelik beslenmesine dönük ipuçlarını öğrenmek de hedeflenmektedir.

5.5. Yoga Felsefesi, Yaşam Biçimi ve Etik Ödevi: Seçimlik Konu 

Bu bölümün amacı, felsefik birikimlerin hamilelik sürecine adaptasyonunda derinlik kazanmaktır.

6. UYGULAMA : PRATİK ÇALIŞMA

6.1. Dersi Gözlemleme

6.2. Ders Verme ve Geri Bildirim Alma

6.3. Ders Verme (Bağımsız)

6.4. Final Araştırma Projesi

Bu bölümün amacı, Hamilelik Yogası sahasında katılımcının gerek kendisini geliştirmesi ve gerekse alana yararlı olacağı düşünülen bir temada en az 15 sayfalık bir araştırma çalışma çalışması yapmak, bu sunum aracılığıyla eğitim boyunca kazanılmış bilgi ve deneyimin bütünleştirilmesidir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Zorunlu okuma listesi eğitim için başvuru yaptığınız gün tarafınızla paylaşılır.

Hamile Yogası Eğitmenlik Eğitimi Elkitabı eğitimin başladığı gün size teslim edilir.

Eğitim boyunca edinilen bilginin pekiştirilmesine yönelik yapılacak ara sınavlarda minimum yeterlilik notu 70 olarak belirlenmiştir. 70 barajının altında kalan modüllerde öğrenci sınavı ilgili modül için birden fazla sayıda tekrarlama hakkına sahiptir. Amaç, ilgili modülde temel yeterliliği sağlayacak şekilde eksik kalan unsurların belirlenmesi, desteklenmesi, pekiştirilmesi ve optimum performansa ulaşmaktır.

Eğitimin tamamına katılım zorunludur.

Eğitim içeriğini Yoga Alliance sayfasında izleyebilmek için linki takip ediniz;

https://www.yogaalliance.org/SchoolPrograms?pid=9092&sid=515

YOGA ALLIANCE HAKKINDA

Merkezi Amerika’da olan Yoga Alliance’nın ana amacı Yoga Disiplininin dünya genelinde belirlenmiş standartlar ve belli bir etik çerçevesinde öğretilmesi ve öğrenilmesidir. Yoga Alliance Eğitmenleri oldukça prestijli olan bu sertifika ile Yoga’nın bütünsel sistemini, farklı Yoga okulları, merkezleri ve bireysel eğitimlerinde öğrencileri ile paylaşmaktadır.

Detaylı bilgi için http://yogaalliance.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

error: Content is protected !!