Öner, Ç. (2024). A Semiotic Analysis of a Sports Medical Drama Movie: Concussion, International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 7(2), 426-436.
Öner, Ç. (2023). The Psychology of Paralympic Athletes: A Bibliometric Analysis, International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 6(Special 1), 360-379.
Öner, Ç. (2023). Motivational Climate In Athletes: Irrational Performance Beliefs, Perfectionism, Challenge And Threat Perception, International Journal of Eurasian Education and Culture , 8(22), 1045-1090.
Öner, Ç. (2022). Spor Yaralanmaları Psikolojisinin Görsel Haritalama Üzerinden Bibliyometrik Analizi, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 904-932.
Öner, Ç. (2022). The Determinative Role of Athletic Mental Energy and Mindfulness in the Flow Experience of Football Players, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 7(20), 2052-2085.
Öner, Ç., Abanoz, E. I. & Cankurtaran, Z. (2022). Relationships Among Commitment, Psychological Performance, and Psychological Flexibility: An Example of Taekwondo Athletes, International Journal of Eurasian Education and Culture , 7(19), 2167-2213.
Öner, Ç. (2022). Yaralanma Sonrası Spora Dönüşün Psikososyal İçeriklerinin “Yürümek. Ata Binmek. Rodeo.” Filmi Üzerinden Niteliksel Analizi, International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 13(50), 1249-1270.
Kaya, S. ve Öner, Ç. (2021). Sporun Etimolojisi ve Tarihsel Kökeninin Toplayıcılık Menşeli Yorumlanması Üzerine Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (1), 316-334.
Öner, Ç. ve Aşçı, F. H. (2020). Sporcularda Bağlanma Stillerinin Duyguları Düzenleme Becerileri ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerini Belirlemedeki Rolünün İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), 202-219.   
Öner, Ç. ve Cankurtaran, Z. (2020). Elit Okçuların Zihinsel Beceri ve Tekniklerinin Atış Performanslarını Belirleyici Rolü. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 2(1), 1-9. 
Öner, Ç. (2019). Egzersiz Katılımcılarının Temel Psikolojik İhtiyaçları  ve Mental İyi Oluşlarının İncelenmesi, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi,  Cilt 2, Sayı 2, ss. 159-174 (issn 2667-5463).  
Öner, Ç. (2019). Genç Yetişkin Egzersiz Liderlerinin Benlik Saygıları ve Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi,  Cilt 3, Sayı 2, ss. 121-136.  (e-ISSN 2602-4756).
 Öner, Ç. (2019). Genç Yetişkin Erkek Sporcuların Bireysel Yenilikçiliklerinin Bireysel Gelişim İnisiyatifleri Bağlamında İncelenmesi, Ulusal Spor Bilimleri Dergisi,  Cilt 3, Sayı 1, ss. 25-40. (DOI: 10.30769/usbd.567314).
 Öner, Ç. ve Biçer, T. (2018). Yoga Temelli Beden-Zihin Egzersizlerinin İş Kadınlarında Duygu İfadesine Etkisi, Anadolu Bil  Meslek Yüksekokulu Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2018, Sayı 49.
 Öner, Ç. (2017). Spor Bilimleri Fakülteleri Antrenörlük Öğrencilerinin Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri ve Duyarlı Sevgi Becerilerinin Otantik Liderliklerine Etkisi, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi,  Cilt 2, Sayı 2, ss. 1-20. (DOI: 10.25307/jssr.328103).
Öner, Ç. ve Biçer, T. (2017). Yoga’nın Kadın Sporcularda Psikolojik Esenlik Düzeyine Etkisi, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss. 48-59. (DOI: 10.22396/sbd.2017.25)
error: Content is protected !!