Makalelerim

 

Öner, Ç. ve Aşçı, F. H. (2020). Sporcularda Bağlanma Stillerinin Duyguları Düzenleme Becerileri ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerini Belirlemedeki Rolünün İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), 202-219.   
Öner, Ç. ve Cankurtaran, Z. (2020). Elit Okçuların Zihinsel Beceri ve Tekniklerinin Atış Performanslarını Belirleyici Rolü. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 2(1), 1-9. 
Öner, Ç. (2019). Egzersiz Katılımcılarının Temel Psikolojik İhtiyaçları  ve Mental İyi Oluşlarının İncelenmesi, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi,  Cilt 2, Sayı 2, ss. 159-174 (issn 2667-5463).  
Öner, Ç. (2019). Genç Yetişkin Egzersiz Liderlerinin Benlik Saygıları ve Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi,  Cilt 3, Sayı 2, ss. 121-136.  (e-ISSN 2602-4756).
 Öner, Ç. (2019). Genç Yetişkin Erkek Sporcuların Bireysel Yenilikçiliklerinin Bireysel Gelişim İnisiyatifleri Bağlamında İncelenmesi, Ulusal Spor Bilimleri Dergisi,  Cilt 3, Sayı 1, ss. 25-40. (DOI: 10.30769/usbd.567314).
 Öner, Ç. ve Biçer, T. (2018). Yoga Temelli Beden-Zihin Egzersizlerinin İş Kadınlarında Duygu İfadesine Etkisi, Anadolu Bil  Meslek Yüksekokulu Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2018, Sayı 49.
 Öner, Ç. (2017). Spor Bilimleri Fakülteleri Antrenörlük Öğrencilerinin Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri ve Duyarlı Sevgi Becerilerinin Otantik Liderliklerine Etkisi, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi,  Cilt 2, Sayı 2, ss. 1-20. (DOI: 10.25307/jssr.328103).
Öner, Ç. ve Biçer, T. (2017). Yoga’nın Kadın Sporcularda Psikolojik Esenlik Düzeyine Etkisi, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss. 48-59. (DOI: 10.22396/sbd.2017.25)
error: Content is protected !!