Öner, Ç. (2023). Fiziksel Aktivite ve Wellness. Fatih Hazar (Ed.). Fiziksel Aktivite ve Sağlık-II içinde (ss. 9-22). İstanbul: Efe Akademi. Basım Tarihi: 29 Aralık 2023.
Ak, Y. E. ve Öner, Ç. (2023). Egzersiz Güdülenmesi. Gökmen Özen ve İlker Özmutlu (Eds.). Spor & Bilim 2023-I içinde (ss. 139-160). İstanbul: Efe Akademi.
Öner, Ç. (2022). Spor Yaralanmalarının Psikolojisi. Gökmen Özen ve Kemal Kurak (Ed.). Spor & Bilim 2022 içinde (ss. 193-212). İstanbul: Efe Akademi.
Öner, Ç. ve İkizler, H. C. (2022). Sosyal Psikoloji Kuramları Bakış Açısı İle Sporda Güdülenme. Çiğdem Öner (Ed.). Spor Bilimlerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar içinde (ss. 361-400). Ankara: Akademisyen Yayınevi.
Öner, Ç. (2021). Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi. İçinde Murat Aslan (Ed.). Spor Yönetimi (ss. 35- 67). İstanbul: Efe Akademi.
Öner, Ç. (2021). Spor Tesislerinde Araştırma, Geliştirme ve Yenilik. İçinde Orcan Mızrak (Ed.). Spor Tesisleri İşletmeciliği (9. Ünite). Atatürk Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
Öner Ç. (2020). Spor ve Wellness. İçinde Gökmen Özen ve Tamer Civil (Ed.). Sporun Kavramsal Temelleri-5: Sağlık (ss. 43-58). İstanbul: Efe Akademi.
Öner Ç. (2020). Spor ve Psikoterapi. İçinde Gökmen Özen ve Tamer Civil (Ed.). Sporun Kavramsal Temelleri-5: Sağlık (ss. 401-416). İstanbul: Efe Akademi.
Öner Ç. (2020). Sporda Kaygı ve Uyarılmışlığın Düzenlenmesi. İçinde Gökmen Özen ve Mustafa Deniz Dindar (Ed.). Spor Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar (ss. 91-112). İstanbul: Efe Akademi.
Öner Ç. (2020). Egzersiz Davranışı: Kavramlar, Kuramlar, Modeller. İçinde Özgür Karataş (Ed.). Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar (ss. 461-484). Ankara: Gece Kitaplığı.
Öner Ç. (2020). Sporda Psikolojik Beceri Antrenmanları. İçinde Özgür Karataş (Ed.). Spor Bilimleri Alanında Akademik Araştırmalar (ss. 7-38). İzmir: Duvar Yayınları.
Öner Ç. (2020). Egzersiz Bağımlılığı. İçinde Zeynep Filiz Dinç (Ed.). Spor Bilimlerinde Güncel Çalışmalar (ss. 37-49). Ankara: Akademisyen Yayınevi.
Öner Ç. (2020). Pozitif Psikoloji İçeriklerini Spor Yönetimi Olgusu İçinde Okumak: Kuramsallıktan Uygulamaya Doğru. İçinde Mert Kerem Zelyurt (Ed.). Spor Yönetimi (ss. 123-138). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

 

error: Content is protected !!