Kitap Bölümlerim

 

Öner Ç. (2020). Spor ve Wellness. İçinde Gökmen Özen ve Tamer Civil (Ed.). Sporun Kavramsal Temelleri-5: Sağlık (ss. 43-58). İstanbul: Efe Akademi.
Öner Ç. (2020). Spor ve Psikoterapi. İçinde Gökmen Özen ve Tamer Civil (Ed.). Sporun Kavramsal Temelleri-5: Sağlık (ss. 401-416). İstanbul: Efe Akademi.
Öner Ç. (2020). Sporda Kaygı ve Uyarılmışlığın Düzenlenmesi. İçinde Gökmen Özen ve Mustafa Deniz Dindar (Ed.). Spor Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar (ss. 91-112). İstanbul: Efe Akademi.
Öner Ç. (2020). Egzersiz Davranışı: Kavramlar, Kuramlar, Modeller. İçinde Özgür Karataş (Ed.). Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar (ss. 461-484). Ankara: Gece Kitaplığı.
Öner Ç. (2020). Sporda Psikolojik Beceri Antrenmanları. İçinde Özgür Karataş (Ed.). Spor Bilimleri Alanında Akademik Araştırmalar (ss. 7-38). İzmir: Duvar Yayınları.
Öner Ç. (2020). Egzersiz Bağımlılığı. İçinde Zeynep Filiz Dinç (Ed.). Spor Bilimlerinde Güncel Çalışmalar (ss. 37-49). Ankara: Akademisyen Yayınevi.
Öner Ç. (2020). Pozitif Psikoloji İçeriklerini Spor Yönetimi Olgusu İçinde Okumak: Kuramsallıktan Uygulamaya Doğru. İçinde Mert Kerem Zelyurt (Ed.). Spor Yönetimi (ss. 123-138). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

 

error: Content is protected !!