2021-2022 Bahar

Yönetim Psikolojisi (Yüksek Lisans) İRÜ LÜEE Psikoloji ABD
Sosyal Psikolojide Kuram ve Uygulama (Yüksek Lisans) – İRÜ LÜEE Psikoloji ABD
Psikomotor Gelişim ve Öğrenme (Egzersiz ve Spor Bilimleri)
Psikomotor Gelişim ve Öğrenme (Antrenörlük Eğitimi)
Sosyal Psikoloji (Rekreasyon)
Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi (Spor Yöneticiliği)
Yoga (Antrenörlük Eği.+Egz. ve Spor Bil.+Spor Yön.+Rekreasyon)

error: Content is protected !!