Aile danışmanlık ve terapi süreçlerinde önceliklendirilen unsurlar aile üyelerinin birbirleri hakkında sahip oldukları önyargı ve keskinleşmiş olumsuz içerikli kalıplardan arındırılarak birbirlerini yeni bir bakış açısı ile görebilmelerinin sağlanmasıdır. Aile üyelerinin gerek bireysel gerekse içinde var oldukları ailenin kaynaklarını fark etmelerinin gözetimi, olumlu iletişim yollarının ayırt edilerek söz konusu yeni iletişim modellerinin içselleştirerek öğrenme çabalarının beslenmesi, sorunların altında ezilecek yükler olmak yerine çatışmadan özgürleşerek çözülebilecek yaşantılar olarak görebilme etkinliklerinin kazanılması sürecin diğer amaçlarını oluşturmaktadır. Tüm bunlarla birlikte her bir aile üyesinin duygu, düşünce, beklenti, özlem ve gereksinimlerinin duyulabilmesine hizmet edebilecek sevgi, saygı, yakınlık ve kabulün eşlik ettiği ‘güvenli’ ortamın sağlanması yoluyla ailenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi çalışmanın ana yönelimini açıklamaktadır.

Aile danışmanlık ve terapileri sürecini başlatan konular, aile üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar, çatışmalar, iletişim engeller, güven sorunları; çocuk/ergen ve ebeveyn arasındaki tartışma ve anlaşmazlıklar; aile üyelerinden birinin yaşamsal risk taşıyan/kronik bir hastalığa maruz kalması; ailede yaşanan kayıp ve yas süreci; aile üyelerinden birinin intihar teşebbüsü/riski ve/veya madde bağımlılığı; boşanma süreci ve sonrasında ailenin yeniden yapılanma gereksinimi olabilmektedir.

error: Content is protected !!