Çiftler, çoğunlukla ilişki süreçlerinde ortaya çıkan ciddi boyutlardaki anlaşmazlıklar, çatışmanın derinleşmesi, iletişim ağlarında oluşan zorlanmalar, aldatma, şiddet ve/veya boşanmaya dair alınan kararların hayata geçirilme süreçlerinde rehberlik almak, alınan kararların yaşamsal öncelikleri ile uyumunun belirlenmesi ve netleşme gereksinimleri oluştuğunda danışmanlık almayı seçmektedirler. Çiftlere yönelik danışmanlık ve terapi uygulamalarında amaçlanan çift ilişkisinde olumlu yönelimli, yapıcı ve yeni iletişim biçemlerinin araştırılması; çiftin bir birey olarak diğerini anlama becerilerinin güçlendirilmesi ve böylelikle güven, yakınlık ve sevgi düzeyinde yapılandırılan ilişkisel zeminin sağlıklı bir yaşantıya yükseltilerek, var olan soruna dönük işlevsel çözüm yollarının hayata geçirilmesidir.

İlişkide eşlerin içsel dengelerinin sağlamlaştırılarak terapide hedeflenen değişimin kalıcılığının sağlanması bu yolculuğun önemli bir diğer unsurudur. Çift terapisinde bireylerin içsel olarak dengede hissetmeleri ve sağlıklı ilişkisel kararların alınabileceği atmosferin inşa edilmesi yüksek önem taşır.

Çiftlerin destek talepleri kimi zaman ayrılma sürecinde kuracakları yeni yaşamın inşa edilmesi, ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve çocuklara yönelik izlenecek tavır ve tutumların seçilebilmesi, tarafların hak ve sorumluluklarının bir diğerinin ihmal edilmeksizin karşılanabilme olanaklarının netleştirilmesi de olabilmektedir.

error: Content is protected !!