İletişim;

bireyler arası duygu, düşünce ve bilgi alış-verişi, farklı bir ifade ile bir anlaşma köprüsüdür.

“İletişimin doğası ve İlişkiler Yönetimi” semineri iletişimin temelinde var olan gereksinimleri, bu temel üzerinde şekillenen ilişkilerin doğasını araştırmayı, bu araştırma içerisinde ilerlerken iletişimin etkin düzeyde gerçekleşmesini besleyen ana kuralları irdelemeyi, ayrıca tüm süreci gerek teorik gerekse yaşantısal deneyimle perçinlemeyi hedefler. Nihai aşamada, iyi bir iletişim oyuncusu olabilmenin araçlarını göstererek katılımcının ilişkilerin doğası ve yaşantılanmasına yönelik yorumunu dönüştürerek daha sağlıklı ilişkiler kurabilen potansiyelini açığa çıkarır.

Eğitim İçeriği :

İlişkilerin yaşam kalitesini belirleyici niteliği.
Bir üretim ve tüketim biçimi olarak ilişkiye yaklaşım.
İlişkilerde farklılık ve benzerliklerin yönetimi.
İlişkilerde yetki ve sorumlulukların dağılımı
İlişkilerde bağlılık ve bağımlılık unsurlarının etkisi.
İlişkilerde özgürlük anlayışının rolü.
İlişkilerde yöneten ve yönetilen olma.
İletişimin Engelleri
Kendini ifade ve ikna.

error: Content is protected !!