Duygusal zeka…

kendi duygu ve yeteneklerini tanıma, bu duygu ve yetenekleri kabul ederek yenilerine açık olmadır..

Duygu kavram olarak, “herhangi bir zihin, his, tutku çalkantısı ya da devinimi; herhangi bir şiddetli ya da uyarılmış zihinsel durum” olarak tanımlanır.

Latince’de duygular, “motus anima” yani “bizi harekete geçiren ruh” anlamına gelir ve derinlik ve güce sahip olan unsurlar olarak değerlendirilir.

Geleneksel düşüncenin aksine

DUYGULARIN…

İnsanların hayatlarına zeka, duyarlılık kattıkları,
Yararlı oldukları,
Nadiren müdahale ettikleri,
Çoğu zaman mantık ve sağduyuyla çelişmedikleri,
Aksine mantıklı ve sağduyulu düşünmeyi zorladıkları,
Kişileri canlandırdıkları ve başarıya götürdükleri
görülmektedir.

Günlük yaşamda sürekli ilişkisel ağlarda farklı rollere bürünen bireyler olarak bizleri başarıya ulaştıran asıl yeteneğin “ilişkileri ve duyguları yönetmek” kabul edilir bir gerçektir.

İnsanlar ancak diğer insanlarla olan bağlantıları içinde yaşayabilir ve gelişebilir. Bu bağlantılar içinde KENDİ OLUR… Var olmak, iletişim içinde olmak demektir.

Eğitim İçeriği :

  • Duyguların yönetimi : Kalp ya da Beyin?.. Hangisi?..
  • Duygunun gelişimi
  • Temel duygu kümeleri
  • Duygu, düşünce, inanç ve davranış bağlantısı
  • Kişisel farkındalık ve özbilincin becerileri
  • Sosyal farkındalık ve sosyal bilincin derinleşmesi
  • Özyönetim ve duyguların denetlenmesi
  • İletişim beceri ve engelleri
error: Content is protected !!