Sözsüz iletişim, diğerlerini anlayabilmenin derin boyutu…

İletişim kurarken, sözlü iletişim sadece %35’lik bir alanı kaplarken, geri kalan %65’lik kısımda sözel olmayan iletişim etkindir…

Doğal olarak, iletişimin kalitesini, “Ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz belirler”.

Yüz ve bedenin görünümü sarf edilen sözleri destekler, yoğunluk ve etkisini artırıcı rol oynar. Bu yönleriyle, dil ve sözcüklerden daha güçlü bir iletişim aracı olarak değerlendirilirler.

Sözsüz iletişim sadece yüzdeki duygu ifadeleri, mimik, jestler gibi beden dilini değil, aynı zamanda tonlama, ses, vurgu gibi sese özgü unsurları, göz teması, çevre ile fiziksel mesafe ve hatta zaman gibi diğer temel öğeleri içine alır.

Kimi zaman sözler ile bedenin sergilediği tavır iletişim hattında yer alanlara birbiriyle çelişen mesajlar veriyor olabilir. Söz gelimi, dil “gitme, kal” derken, buruşan ve sıkılmış yüz, kapıyı gösteren eller ilgili kişinin gitmesini söylüyor olabilir. Ya dasöyledikleri doğru olmayan, gerçeği çarpıtan bir kişide alın terlemesi, göz bebeği küçülme büyümeleri, yüz kası seğirmeleri, yanakların kızarması gibi beden hareketleri durumun yanlışlığını rahatlıkla ortaya koyabilir.

İLETİŞİM, anlamların ortak kılınması sürecidir.

Kavramlardan ….aynı şeyleri anlıyorsak…
Ne anladığımızı anladığımız biçimde anlatabiliyorsak…
Anlattığımızdan ne anlaşıldığını anlaşıldığı biçimde algılayabiliyorsak…..
İletişim söz konusudur..

Eğitim İçeriği

  • Kişiler arası iletişimin gerekleri
  • Kişiler arası iletişimin işlev ve özellikleri
  • İletişimin sistematik yapısı : bireyin iç ve dış sistemleri.
  • İletişimi etkileyen bireysel faktörler
  • Sözsüz iletişimin doğası
  • Beden hareketleri : oturma dinamiği, pozlar, eller, kollar ve bacaklar
  • Yüz ifadeleri : baş, mimikler, gözler, bakışlar
  • Standart jestler : dokunuş, gerilim, şüphe, sinirlilik, özgüven ve üstünlük halleri
  • Kişisel mesafeye uyum ve egemenlik alanının kontrolü
error: Content is protected !!