Meditasyon, bireyin içsel anlayış, özsevgi, öz kabul ve kendini gerçekleştirme süreçlerini besler, kişinin derinlik algısını güçlendirirerek varoluşun gizemini kavrayışını geliştirir.

Meditasyon uygulamaları yoluyla duyguların dönüştürülmesi amaçlandığında ön plana çıkan unsurlar duygu yaratılması, duygunun renginin izlenmesi, duyguların gücünün belirlenmesi, duyguların değiştirilmesi ve aşılmasıdır.

Bu çalışma ile kişi, kendisinin daha barışçıl, daha uyumlu ilişkiler ağı yaratabilme, sevgiyi, aşkı, güzellikleri daha fazla takdir edebilme potansiyelini harekete geçirebilir, gündelik yaşamda daha verimli ve coşkulu bir tavır sergileyebilme halinin içsel yapılanma sürecini deneyimler.

İÇERİK

a. Duygular ve duyguların dönüştürülmesi üzerine açılış sohbeti

b. Meditasyona hazırlık evresi
* Meditasyonda Oturuş Biçemi ve Bedenin Sağlıklı Yerleşimi
* Nefes Teknikleri
* Meditasyona Hazırlayıcı Konsantrasyon Uygulaması : Duyguların Çıkış Alan Olan “Kalp Mekanına Giriş” Tekniği

c. Meditasyon Deneyimi
* Duyguların Farkında Olmak
* Duyguların Rengi
* Duygu Yaratmak
* Duyguyu Değiştirmek
* Anılarda Saklı Duyguların Dönüştürülmesi

d. Derin Gevşeme Tekniği
e. Kapanış ve Deneyimlerin Paylaşımı

error: Content is protected !!