Özgüven kişinin kendi değeri hakkında sahip olduğu kanı, inanç ya da duygudur. Dolayısı ile istediğimiz herhangi bir andan itibaren kendimizden daha yüksek bir özgüvene sahip yeni kendimizi yaratmamız mümkündür.

Benliğin örgütlenişi her insanın parmak izleri gibi tek ve örneksizdir. ~ Kılıçcı

Bir an için dahi Kılıçcı’nın tanımındaki bu benzersiz oluşa, biriciklik bilgisine kulak verdiğimizde sessizliğin içinden yükselen özgüven duygusunun dokulara değin işleyen doğasını hissetmek mümkün… Algısal düzeneğimizde kendimizin ne olduğunun, neyi niçin yapmak istediğimizin bir ifadesi olarak görünür olan benliğimizle temas ederken diğerleri ile aramızdaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmek… Benliğimizin sınırlarını keşfetmek… Benliğimizin sınırlarını iyi tanımlayabilmek…

Benlik sınırlarını iyi tanımlamış kişilerin Adler, üç temel özelliğine vurgu yapmıştır;

 • Duygu ve düşünceleri birbirine karıştırmama,
 • Bedensel, duygusal ve düşünsel yönden bireylerin birbirlerinden farklı olabileceğini bilme ve bunun doğal kabulü içinde olma,
 • Bireysel mutluluktan kendini sorumlu tutma.

Kendine güven duyan bir kişiyi tanımlayan bu özelliklerin ardından bir kez daha soralım ;

Özgüveni güçlendirme becerilerini artırmalı mıdır?..

Artırmalıdır… Çünkü… Özgüven;

 • Yapılamayanı yaptırır, mücadele ruhunu kazandırır .
 • Odaklanmayı güçlendirir.
 • Performansı olumlu etkiler.
 • Ne istediğini bilmeye katkıda bulunur.
 • Amaçları belirleyici rol oynar.
 • Umut ve çare üretmeyi destekler.
 • Kişiyi çevresel alanda değerli kılar.
 • Özsaygı ve özdeğeri geliştirir.
 • İç barış ve uyum yaratır.
 • Sabır ve hoşgörü kazandırır.
 • Kişinin kendini gerçekleştirmesini sağlar.

Sosyal Sosyal Medya'da Paylaşarak Çoğaltmanız Mutluluk Katar!..

error: Content is protected !!