Günümüzün hızla gelişen, farklılaşan ve yükselen değerlerine uyum gösterme sürecince kişisel bütünlüğü koruma, yeterlilikleri artırma, olgunlaşma, tazelenme, yenilenme ve hayata etkin bir şekilde katılabilme esasında birleşen insan oluşa has özlemlerin karşılanması, bireyin değişim, dönüşüm ve sürekli gelişim döngüsüne kendisini bırakabilme gücü ile doğrudan bağlantılı. Bu noktadan hareketle denilebilir ki;

Yenilenme tutku ister!.. Ertelenemez, ihmal edilemez, göz ardı edilemez, edilirse yanlış olur, eksik olur, tamamlanamaz.

Kendini yenilemenin fiziksel, zihinsel, sosyo-duygusal ve ruhsal düzeyde yapılanan dört boyutuna ilişkin farkındalığın kapılarını disiplinlerarası bir kavrayış üzerinden birer birer aralamak üzere çıktığımız bu yolculukta, insanın maddi manevi bütünlüğünü kuşatan disiplinleri, birbirlerini besleyen, güçlendiren yapıları çerçevesinde harmanlamak, birikimlerimi sunmak amacım oldu.

Bu amaçla çıktığım yolculukla, çalışmalarımı ve eğitim içeriklerimi yapılandırırken benimsediğim değerler

◾Bilim Etiğine Uygunluk

◾Doğaya, İnsana, Emeğe, Değerlere Saygı

◾İnsan Esenliğini Artırıcı Eğitim ve Etkinlikler Hazırlamak ve Sunmak

◾Sürekli Gelişim ve Yeniliklere Açık Olmak

◾Değişim Odaklı Yaklaşımın Gücüyle Yükselmek

◾Esneklik, Güvenilirlik ve Yaratıcılık

◾Bireylerarası Farklılıkları Yaşam Deneyimlerini Zenginleştiren Büyüme Fırsat ve Olanakları Olarak Değerlendirmek

◾Uzmanlık Konularında Özgünlüğü Yakalamak

ilkeleri çerçevesinde oluşturuldu.

Birlikte daha iyiyi, daha güzeli, daha olumlu olanı deneyimleyerek öğrenmelerimizi güçlü kılmak, öğrenmelerimizi coşku ile paylaşmak, paylaşarak mutluluğu artırmak üzere…

error: Content is protected !!