Performans farklı bir deyişle ‘Bireysel Etkinlik Düzeyi’ kavramı neredeyse günlük yaşamın her alanına sinmiş durumda, sporcudan, öğrenciye, öğretmene, farklı yaş ve meslek gruplarına, içinde faaliyet gösterilen alana, alınan sahneye değin.

Performans adı verilen bu büyülü sözcük, pırıltıları ile cezbederken, yoksunluğu neredeyse bir tehdit gibi kaygı düzeyini yükseltici olabiliyor.

Bireylerin mevcut performans algılarının, geçmiş yaşantıları tarafından şekillendirilmiş olduğu gerçeğinden hareketle, üst düzey performansa ulaşma amacı taşıyan kişi için performans sergilediği alana yönelik bir dizi bilişsel ve psikolojik beceri ve yetkinliklerin kazandırılması esastır.

Bu noktada ön plana çıkan performans öncesi ve esnasında odaklanma becerilerinin geliştirilmesi, zihinsel hazırlık ve zihinde canlandırma yöntemlerinin kullanımı, özgüven becerilerinin artırılması, uyum ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, hedef belirleme ve olumlu inanç oluşturma, motivasyon çalışmalarının yanı sıra kaygı ile başa çıkma, stres yönetimi ve öfke kontrolü teknikleri, duygusal zeka ve duyguların yönetimi becerilerinin bireysel dağarcığa eklenmesidir.

error: Content is protected !!