Fiziksel, zihinsel ve sosyo-duygusal, tinsel esenliği güçlendirici disiplinlerin birleştiği özgün eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri geliştirmek, eklektik terapötik içerikli yaklaşım ile çağdaş, kaliteli, sağlıklı ve mutluluk dolu bir yaşam için bilimsel içeriğe uygun olarak yapılandırılmış reakreatif hizmet ve ürünleri birey ve kurumlara sunmak.

error: Content is protected !!