Dünyada yaşamanın anlamının farkına varmak ve neyin arzulanan, daha iyi olduğunun bilincinde olmak iyi olmanın öncülleri olarak görülebilir.

Esenlik ‘wellness’ terimi, rahatsızlık ya da hastalık durumuna karşıt anlamlı olarak türetilmişken sağlık ‘health’ kelimesi bütün ‘whole’ anlamını taşıyan bir kökten gelir. Bu bakımdan esenlik, sağlık ve iyi oluşun tüm yönlerini kuşatan çağdaş bir terim olup, beden ve zihin için olumlu bir iyilik duygusunu ifade eder.

error: Content is protected !!