Martin Seligman’ın kurucusu olduğu kabul edilen pozitif psikoloji, insanların mutluluk arayışlarına katkıda bulunmak üzere çalışmalarının merkezine insanların olumlu karakter özelliklerini, güçlü yönleri ve erdemlerini alarak yaşam doyumunu artırmaya yönelen bir bilim dalı olmaktadır. Pozitif psikoloji yaklaşımının özünde insan potansiyelinin gelişimini açıklıkla kabul eden, takdir eden bir anlayış yer almaktadır.

Pozitif psikoloji uygulamaları, pozitif psikolojinin temel kavram ve ilkelerini bireysel hayatlara dahil etmeyi kolaylaştıran bazı yöntemleri içermektedir. Bunlardan bazıları; olumlama yapmak, günlük tutmak, diğerlerine yardım etmek, şimdiki ana odaklanmak, akış haline girmek olarak sıralanabilir.

Pozitif psikoloji araçlarını uygulamanın çok sayıda yararı bulunmaktadır. Şöyle ki;

  • Olumlu duyguları arttırırken, kaygı ve depresif duygu durumlarını azaltıcı yön kazanması,
  • Güçlü yönlerin, erdem ve değerlere ilişkin farkındalığının artması,
  • Yaşam anlam ve amacının belirginlik kazanması
  • Yaşam hedeflerinin berraklaşması
  • Hedefler ile birey arasındaki uyumun sağlanması
  • Bireysel başarı duyumlarını ve özgüveni geliştirmesi
  • Zorluklarla başa çıkma becerilerini çoğaltması
  • İlişkileri güçlendirmesi
  • Sosyal desteği artırması.
error: Content is protected !!