45 dakika süre ile uygulama esnasında bilinçaltı boyutlarla kendiliğindenlik içeren bir bağlantı gerçekleşir. Birey bilinçli bir gevşeklik halinde yaşamı hakkında bilgi edinir. Bu sayede günlük hayatta “yük” olarak nitelendirilen pek çok engelden, bilinçaltı kalıplardan özgürleşir ve daha kaliteli bir hayata doğru ilerler.

Daha çok Yoga disiplininin Prathayara ‘Duyuları Objelerden Çekmek’ ve Dharana ‘Konsantrasyon’ basamakları ile ilgilidir.

Teknik…

  • Uygulamaya birkaç asana yapılarak başlanır.
  • Savasana pozisyonunda sırt üstü uzanılarak uygulama sürdürülür.
  • Sankalpa ‘Niyet’, uygulamadan etkin bir sonuç alınabilmesi için bireyin yüksek yaşam amaçları ile ilgili bir isteğini, bir kararını belirleme safhasıdır.
  • Farkındalığın Yönlendirilmesi, eğitmen tarafından verilen yönerge uyarınca farkındalık bir beden bölgesinden diğerine doğru yönlendirilerek devam edilir.

Bilindiği üzere, farklı ekoller tarafından 3 farklı odaklanma yolu kullanılmaktadır. Başlangıçta eğitmenin önerdiği yol üzerinde ilerlenmesinde yarar bulunmaktadır. Yoga Nidra’da deneyim kazandıkça bireysel uygulama esnasında kişinin kendine daha uygun geldiğini hissettiği yol üzerinde gitmesi tekniğin verimini artırıcı olacaktır.

  • Nefes Farkındalığı, bilincin beden bölgelerinde yoğunlaştırılması aşamasını izleyerek dikkatin nefese davet edilmesi ile birlikte fiziksel rahatlama süreci tamamlanmış olur. Bu süreci takiben duygusal rahatlama aşaması gerçekleşir.
  • Zihinde Canlandırma, uygulayıcının eğitmenin verdiği yönerge ve sembolleri zihinde canlandırmaya çalıştığı aşamadır. Bu semboller, çoğunlukla evrensel değerler taşıyan okyanus, deniz, dağ, nehir, çiçek vb. olarak seçilir.
  • Sonlandırma, uygulamanın nihai aşamasına gelindiğinde başta kararlaştırılan Sankalpa yeniden dikkate alınır. Bu yolla, birey bilinçli bir şekilde yaşam amacı doğrultusunda bilinçsiz aklı yönetimine alır. Alıcı konumdaki bilinçsiz düzeyin bu noktada bilinçli akıldan gelen kararları kabule daha yakın olduğu bilinmektedir. Seçilen Sankalpanın uygulayıcının samimiyet, sadakat ve doğruluğuna bağlı olarak yaşamında tezahür edeceği yogik bilgiler arasında yer alır.

Yararları…

  • Fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı düzenleyici etkisi vardır.
  • Prathayara ‘duyuların geri çekilmesi’ ve Dharana ‘konsantrasyon’ basamaklarında derinlik kazandırır.
  • Çeşitli terapötik çalışmalarda destekleyici rol üstlenir. Bunların arasında Insomnia, Madde Kullanımı Tedavileri, Geriatric, Kronik rahatsızlıklar, Astım, Kolitis-Peptik Ülser, Kanser Terapisi, Kolestrol, minör ve majör kalp krizi, Yüksek tansiyon tedavileri sayılabilir.

Sosyal Sosyal Medya'da Paylaşarak Çoğaltmanız Mutluluk Katar!..

error: Content is protected !!