Yoga Nidra “Yogik Uyku”

45 dakika süre ile uygulama esnasında bilinçaltı boyutlarla kendiliğindenlik içeren bir bağlantı gerçekleşir. Birey bilinçli bir gevşeklik halinde yaşamı hakkında bilgi edinir. Bu sayede günlük hayatta “yük” olarak nitelendirilen pek çok engelden, bilinçaltı kalıplardan özgürleşir ve daha kaliteli bir hayata doğru ilerler. Daha çok Yoga disiplininin Prathayara ‘Duyuları Objelerden Çekmek’ ve Dharana ‘Konsantrasyon’ basamakları ile ilgilidir. Teknik… Uygulamaya birkaç asana yapılarak başlanır. Savasana pozisyonunda sırt üstü uzanılarak uygulama sürdürülür. Sankalpa […]

Devamını Oku...

Çakralar “Enerji Merkezleri”

Bir Sanskrit kelimesi olan Çakra dilimize çevrildiğinde tekerlek anlamı ile ifade bulmaktadır. Bedenin enerjetik yapısı dikkate alındığında aynı kavramın Türkçe karşılığı olarak Enerji Merkezi tanımlaması doğru bir deyim olarak ön plana çıkmaktadır. Dışarıdan alınan ve dışarıya verilen ‘Prana’ enerjisinin bedene giriş ve çıkış kapısı olarak nitelendirilebilecek bu merkezler konik biçimli, hızla dönen girdapsı yapıya sahip olup, bir yönleri ile enerji transformatörleri gibi çalışırlar. Sağlıklı işleyen bir çakradaki enerjinin dönüşü saat […]

Devamını Oku...

Chandra Namaskar : Aya Selam

Anne ve dişil prensibi temsil eden Ay, döngüsel doğa ve yaşamın ritmi ile bağlantılı olduğu gibi sezgi, gölge, uyum ve nüfuz etme ile de ilişkilidir. Aya Selam, salt Asana’ lardan ibaret olmayıp, kendi içinde tam bağlılık ve farkındalıkla yönlendirilen spiritüel bir uygulamadır. Ayın, kendi ışığının bulunmayıp güneşin ışığını yansıtıyor olması gibi Chandra Namaskar ‘Aya Selam’ serisi de Surya Namaskar ‘Güneşe Selam’ serisinin yararlarını yansıtır. Ayrıca, seride yer alan Chandrasana ‘Ay […]

Devamını Oku...

Surya Namaskar : Güneşe Selam

Asana, Pranayama ve Dhayana basamaklarının özel bir bileşiminden oluşan Surya Namaskar ‘Güneşe Selam’, kendi içinde tam bağlılık ve farkındalıkla yönlendirilen spiritüel bir uygulama olup, bireyi ruhsal uyanışa hazırlar. Yoganın temel kaynaklarına göre, insan bedeninde Pingala ya da Surya Nadi kanalı güneş enerjisini temsil eder. Dolayısıyla Surya Namaskar, içinden yaşam enerjisinin aktığı pranik bir kanal olan Pingala Nadi’yi aktive eder ve serinin uygulanması sırasında vücut ısısı artar, enerji yükselir, nefesle beraber […]

Devamını Oku...

Yoga ve Beslenme

Sadece yaşayan, canlı besinler, insanın mutlak gerçeği kavramasını sağlayabilir. “Pisagor” Sağlık ve esenliğin sırrı, bireyin bütünlüğüne yönelik tavrında açık bir ifade ile günlük yaşamın sunduğu fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini karşılamada kullandığı temel alışkanlıklarda gizlidir. Bu alışkanlıkları beslenme, uyuma, dinlenme, çalışma saatlerinin planlanmasından sosyal ilişkilerin yürütülmesine değin çok geniş bir yelpazede gözlemlemek olasıdır. Günümüzde pek çok kaynakta da işaret edildiği üzere Yoga disiplini, bireyin bütünsel varlığını beden, zihin ve ruh üçlüsü […]

Devamını Oku...

error: Content is protected !!