Çocuk Yogası

Hikayeler, oyunlar, eğlendirici tekniklerle yapılandırılan ve olumlamalarla desteklenerek çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yöntemlerle donatılan çocuklar için yoga onların biricikliğini takdir etme temelli bir çalışmadır. Uygulamalar, Yoga’nın temel felsefesi olan rekabetten arınma ile çocukların bakışlarını doğrudan kendilerine çevirmelerine yardım eder. Böylelikle çocuklar bir yandan kendi sınırlarını deneyimlerken, diğer yandan özgüven, özsaygı, kendini ve diğerlerini kabul, uyum ve kendini ifade becerilerini artırırlar. Ayrıca, yaratıcılıklarını geliştirebilir, kendi öz bakımlarını sağlayacak yeni fiziksel […]

Devamını Oku...

Anne Bebek Yogası

Bebeklerinin dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte hayatlarında yeni, taze, benzersiz ve bir o kadar da zorlu bir döneme adım atan anneler bir miktar şaşkın, çoğu zaman yorgun, uykusuz yaşanan bu süreçte gerek bedenlerinin yeniden forma girme, fiziksel rahatlama gerekse zihinsel gerilimlerini atma ihtiyacını karşılamak üzere yogadan yararlanabilir ve hatta bu çalışmaya bebeklerini de dahil edebilirler. Anne bebeğin birlikte ve birbirlerinden bağımsız olarak uyguladıkları tekniklerden oluşan çalışmada anne yoga tekniklerini uygularken tekniğin […]

Devamını Oku...

Doğum Öncesi Yoga “Prenatal Yoga”

Hamilelik bir kadının yaşamında yarattığı fiziksel değişikliğin yanı sıra psikolojik değişimleri de beraberinde getirir. Bu değişimleri rahatlıkla karşılayabilmenin bir yöntemi de Yoga’dan destek almaktır. Dokuz ay on günü kapsayan bu süreçte genel sağlık dengesi ve bedenin doğuma hazırlanması açısından nefes teknikleri, beden duruşları, konsantrasyon, meditasyon ve gevşeme tekniklerini içeren doğum öncesi yoga çalışmalarına katılmak gebelik sürecinde anne adayının kendisini daha huzurlu ve hafif hissetmesine yardım eder. DOĞUM ÖNCESİ YOGA YAPMAYA […]

Devamını Oku...

SAĞLIKLI VE ESEN OLUŞA, İYİ OLUŞA UZANAN WELLNESS KÖPRÜSÜ

Günümüz Türkiye’sinde de tüm dünyada kabul gördüğü gibi İngilizce karşılığı ile kullanılagelen “wellness” terimi dilimizde iyi oluş, zindelik, fiziksel uyum (fitness) anlamlarına gelmektedir. “Esenlik” anlayışı çağdaş insanının yaşamakta olduğu farklı düzey ve yoğunluktaki çeşitli zorlanmalara destek sunmak üzere bir model önerisidir. Bu öneri bireyi beden, zihin ve ruh ekseninde bir bütün olarak kabul ederken yaşam boyu devam edecek gelişimsel sürece vurgu yapar. Zira, bu üçlü üzerindeki gözlem insanı öz değerleri […]

Devamını Oku...

Sağlık Davranışı ve Yoga

Yoga ve sağlık kavramlarının birlikte anılışı günümüz Türkiye’sinde yaşantısal gerçeklik içerisinde artan bir görünüm kazanmıştır. Yogaya yüklenen sağlık için yararlı etkinlik rolünün yoga çalışmalarına düzenli katılım ile eş anlam içermediği pek çok yoga eğitmeninin kişisel deneyimleri yoluyla edindiği kazanımlar arasında sayılabilir. Bununla birlikte, olumlu sağlık deseninin uygulayıcıları uzun süreli ve düzenli yoga yapmaya güdülemede ve yoga etkinliğini kalıcı bir davranış kalıbına dönüştürmede bir başlangıç oluşturduğu, bu eğilimin kişilerin yogaya başlamasında […]

Devamını Oku...

error: Content is protected !!