Yoga ve Beslenme

Sadece yaşayan, canlı besinler, insanın mutlak gerçeği kavramasını sağlayabilir. “Pisagor” Sağlık ve esenliğin sırrı, bireyin bütünlüğüne yönelik tavrında açık bir ifade ile günlük yaşamın sunduğu fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini karşılamada kullandığı temel alışkanlıklarda gizlidir. Bu alışkanlıkları beslenme, uyuma, dinlenme, çalışma saatlerinin planlanmasından sosyal ilişkilerin yürütülmesine değin çok geniş bir yelpazede gözlemlemek olasıdır. Günümüzde pek çok kaynakta da işaret edildiği üzere Yoga disiplini, bireyin bütünsel varlığını beden, zihin ve ruh üçlüsü […]

Devamını Oku...

Patanjali’nin 8 Basamaklı Yoga Yolu

Patanjali “Yoga Sutra” isimli eserinde Yoga uygulamasını sekiz kollu bir yapısal çerçeveye oturtmuştur. Bu sekiz kolun uygulanmasıyla aslen hiçbir basamağın bir diğerinin üzerinde ya da bir diğeri ile hiyerarşik bir yapıda olmadığı görülür. Yoganın özünü oluşturan ve bütünselliği sunan bu sekiz unsur aşağıda sıralandığı gibidir; 1. Yama : Evrensel Ahlak Kuralları 2. Niyama : Disiplin yoluyla bireysel arınma 3. Asana : Duruş 4. Pranayama : Nefesin ritmik kontrolü 5. Prathyahara […]

Devamını Oku...

Başlıca Yoga Okulları

KARMA YOGA Sanskrit sözcüğü olan Karma davranış, hareket, eylem, yapılan iş demektir. Bilindiği üzere, Karma Yasası her eylemin gerçeklemesinin bir sebebi, bir de sonucu olduğunu öne sürer. Kısaca Eylem Yoga’ sı diye adlandırabilecek Karma Yoga yolu ile uygulayıcı bireysel potansiyelleri ile yüce, kozmik enerjiyi birleştirir. Bir diğer ifade ile Karma Yoga, davranış ve eylem yoluyla birliğe ulaşmak demektir. Ekole göre, ortaya koyduğu hareketler yoluyla aydınlanmayı amaçlayan kişi, günlük aktivite ve […]

Devamını Oku...

Yoga’nın Tarihsel Boyutu

Yoganın başlangıç tarihleri ile ilgili tartışmalar halen süregelmekle birlikte, köklerinin yazılı tarihin gerisine uzandığı hatta insanlık tarihi kadar eski olduğu ifade edilmektedir. Tarih boyunca farklı kıtalarda yapılan kazılar sonucunda ulaşılan bazı kalıntılar üzerinde de Yoga duruşlarının resmedilmiş olduğu belirlenmiştir. Aralarında Babil, Çin, Mısır, Roma, İskandinav ve Amerikan Kızılderililerinin de yer aldığı toplumlar ile Sufizm ve Hinduizm gibi bir çok kadim kültürde de Yoga yöntemlerinin kullanıldığı görülmüş, Norveç, İrlanda, Kolombiya, Meksika, […]

Devamını Oku...

error: Content is protected !!